Giường gấp ba khúc GB65

1.799.000 VNĐ

Dài 1,8 x rộng 0,66m x cao 0,26m
Nặng 17 kg, tải max 100 kg

 
Mới
Giường gấp ba khúc GB75

Giường gấp ba khúc GB75

2.690.000 VNĐ

2.490.000 VNĐ

Dài 1,8m x rộng 0,75m x cao 0,26m
Nặng 20 kg, tải max 100 kg

 

 

Giường gấp ba khúc GB90

2.680.000 VNĐ

 Dài 1,8m x rộng 0,90m x cao 0,26m
Nặng 23 kg, tải max 100 kg

Giường gấp hai khúc ND75 - NIKA 017

2.215.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,75m x cao 0,28m
nặng 15 kg, tải max 100 kg
 

Giường gấp hai khúc ND74 - NIKA 008

2.495.000 VNĐ

2.038.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,75m x cao 0,28m
Nặng 19kg, tải max 100 kg
Trang 1